Hoe werkt uitzenden bij Horecaheld?

 

 

Alle Horecahelden 

- Hebben bewust gekozen voor dit vak en werken met plezier en overtuiging 

- Hebben altijd relevante ervaring 

- Zijn van huis uit verzorgd, beleefd, voorkomend 

Als we geen mensen kunnen leveren die hieraan voldoen, dan leveren we niet.

 

                               

Wat kost uitzenden bij Horecaheld?

Overige bijzonderheden die het vermelden waard zijn: 

• Wij factureren per week, en hanteren een betalingstermijn van 14 dagen.
• Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
• Soms kunnen we geen Helden inzetten in de door jou gevraagde categorie. In dat

geval bieden wij een andere categorie aan. Dit wordt altijd vooraf overlegd zodat

je nog een andere keuze kunt maken.
• Minimum uitvraag / facturatie per Held is 4 uren.
• Kilometervergoeding € 0,30 per kilometer vanaf de woonplaats van de Held of

vergoeding ticket OV.
• Op Nederlandse erkende feestdagen geldt 150% van het genoemde uurtarief.
• Het klokken en accorderen van de gewerkte uren gebeurt direct na afloop van elke

dienst met behulp van een app op smartphone of computer. Je ontvangt direct

een overzicht in PDF op het opgegeven email adres.
• De Algemene Voorwaarden Horecaheld zijn van toepassing op al onze diensten en

werkzaamheden. Deze algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos

toegezonden.
• Interesse om een Horecaheld in eigen dienst te nemen? In dat geval verwijzen wij

uitdrukkelijk naar de algemene voorwaarden Werving & Selectie. In de regel geldt 15% van het geldende uurtarief x 1250.

 

Het klokken en accorderen van de gewerkte uren gebeurt direct na afloop van elke dienst met behulp van een app op smartphone of computer. Je ontvangt direct een overzicht in PDF op het opgegeven email adres.